Arbetet har börjat

H Schentz d.y.

Nu har vi börjat arbetet med att skanna in, sortera, identifiera och samla information om varje fotografi. Positivt är att det finns i princip hur mycket som helst att sätta sig in i. Bilderna är fantastiska och kommer publiceras här på hemsidan

Vi börja med att inrikta oss på att skriva om flugfiskets historia i Sverige, fiskvård och starten på fiskesträckan i Bolmån vid Skeen. Faktum är att dessa herrar hade kunskapen över hur man skapade ett levande vatten tillika ett av Europas bästa sportfiskevatten redan på 1920-talet. För snart hundra år sedan.