Bolmenöringens ättlingar funna.

Niclas Kihlbom och H Schentz d.ä.

-”Nej, några öringar av den gamla stammen finns inte kvar”. Det har jag fått konstaterat för mig av många fiskare i Bolmån. Bolmen var rik på öring och lekplatserna var i strömmarna nedströms sjön.

Ett hopp ställdes till Torpaån men många är skeptiska för där finns knappast några lekplatser där heller. Nu verkar det som Bolmenöringen trots allt har överlevt sedan början av 50-talet. Tack vare Södra Sveriges Sportfiskeklubbs stiftare och medlem Niklas Kihlbom (bilden ovan) och hans agerande för att genetiskt bevara Bolmens öring.

Han dämde upp en bäck så Kyrkmossen på gränsen mellan Skåne och Halland, det blev en 700 meter lång sjö med bra biotop.

Länstyrelsen i Skåne konstaterade detta 2004 genom en undersökning finansierad av miljöenheten. Kalkning uppströms tillsammans med bra biotop har varit gynnsam för den för arten unika öringen.

Vattnet sköts av Södra Sveriges sportfiskeklubb.

Vid pennan
Jimmie Carlsson

Källa: HD.se