Ännu mera bilder från Skeen

Arbetet har börjat

Bolmenöringens ättlingar funna.