Dagens Bolmån i Brusarp

Utsikt vid flaket med forsen till vänster

Idag går det inte fiska vid forsen i Skeen pga av kraftverket som byggdes 1953. Dagens bolmån är alltså en helt annan sträckning än den gamla men Södra Sveriges Sportfiskeklubb arrenderade även sträckorna vid Bolmarö och Brusarp, Nöttja.

De börjar nedströms ifrån sjön Kösen och 50 meter (fiskeförbud mellan dammen och sträckan) nedanför den regleringsdamm dom skiljer sjön ifrån ån. Färdas du på riksväg 25 mellan Halmstad och Ljungby passerar du över Bolmån strax öster om Skeen. Sträckan i Brusarp finner du ett par kilometer nedströms. Hur mycket herrarna fiskade här har vi inte lyckats finna så mycket information om men de fiskade även här.

Bolmarö

I denna delen vid gården Bolmarö börjar en fiskezon enbart för flugfiske. Huvudfåran går på den östra sidan (oftast – beror på vilka luckor som är öppna). Man börjar fiska på den västra sidan och vadar ut en bit mot mitten där det grundar upp och öringen brukar stå. Följ sedan västra kanten nedströms och fiska av nacken ca 150 meter nedanför.

Sedan kommer det vi idag kallar ”stranden”. Rakt ut ifrån beachen är det djupare så det går bara vada på den västra sidan en bit ner till. Sedan blir det djupare även på denna sida. Där efter kommer en liten nacke och en sväng och en fiskezon för spinnfiske börjar.

Brusarp

Denna sträcka är den finaste delen av Bolmån. Ett par kilometer söderut på den östra sidan ligger Brusarp. Gångvägen göra att man hamnar mitt på sträckan vid ett lugnt flytande ”flak”. Uppströms finns en snabbare strömsträcka som är ganska svårvadad och nedströms ”flaket” finns en fors på östra sidan som är lättare att vada.

I området har det funnits en gammal kvarn som har rivits. Därför kallas sträckan oftast för Kvarngår’n av äldre fiskare. I den ”gamla rännan” har det gjorts försök med lekbottnar och den mindre öringen trivdes bra där. Rännan börjar ovanför ”ön” högst upp på sträckan (ovanför översta nacken). Precis där i inloppet brukar det finnas rikligt med bäcksländor tidig vår.