Frej Ossiannilsson och Perla Maxima

Perla Maxima överst. Ephemera vulgata nederst

Frej Ossiannilsson

Sommaren 1934 var Frej Ossiannilsson inbjuden att studera insektfaunan i Södra Sveriges Sportfiskeklubbs vatten i Skeen. Och om fattade en faunistisk undersökning och inventering från mitten av juni till mitten av augusti.

Undersökningen ger också en liten entomologisk lektion i artbestämning av Diptera, Ephemerida och Plecoptera m fl. Vidare kan man läsa att Ephemera Vulgata var den näst vanligaste dagsländan. Lite anmärkningsvärt kan tycka när det är ett strömmande vatten då Vulgatan kanske främst förknippas med stilla vatten och sjöar. Troligen finns det en förklaring i att sjön Bolmen uppströms är en stor sjö och Skeen ligger inte långt ifrån inloppet till Bolmån. Mest frekvent av dagsländorna var Gul forsslända (Heptagenia sulphurea). En dagslända man ser sporadiskt idag. I vart fall på den nya sträckan några kilometer nedströms.

Perla maxima

Denna jättebäckslända (Plecoptera och familjen Perlidae) är för mig en överraskning i dessa vatten. Perla maxima heter idag Perla marginata är en jätte jämfört med våra ”vanliga” bäcksländor vi har i Bolmån idag (se bilden nedan i jämförelse med E. Vulgata). Frej hittade endast larven av Perla Maxima vid sitt första besök. Efterföljande år var han åter i Skeen en vecka i början av juni. Och lyckades se både parning och kläckning (bäcksländas kläckning sägs idag vara dold).

Frej dokumenterade kläckningen så här;

Den kläckfärdiga larven kryper upp på någon ur vattnet uppskjutande sten eller stock och sitter omedelbart ovanför vattenytan, så att åns små böljor då och då skölja över dess kropp. Larvhuden börjar spricka på längden i ryggens mittlinje, och djuret söker med rytmiska sträckningar och böjningar av kroppen kränga av sig den samma. Sist befrias bakkroppsspetsen och huvudet. Den färdiga Perlan är till en början gulaktig, och kropp och vingar sakna ännu fasthet. Är det fråga om en hona, är hon dock i allmänhet redan på detta stadium omgiven av ivrigt rivaliserande hanar, och parningen sker då utan dröjsmål, ofta på honans tomma larvhud.

Källa: Om insektsfaunan i Bolmån vid Skeen 1938, Frej Ossiannilsson.