Volontärer

Karta över sträckan i Skeen med ön i mitten

Vi behöver volontärer. Är du en av dem?

Detta arbetet gör sig inte själv. Därför söker vi volontärer som kan hjälpa till att bidra, söka information eller allmänt hålla ögon och öron öppna för att snappa upp något kring fisket i Skeen. Arbetet kan t ex handla om att läsa hitta något i en hembygdsbok, kan identifiera en person eller en byggnad på ett gammalt fotografi osv.

Är du intresserad av denna plats och dess historia? Hör av dig via vår kontaktsida. Sedan kontaktar vi dig.

Volentärer 2019

Mikael Cederström
Lars Svensson
Jimmie Carlsson
Hasse Norell
Mona Norell
Bo Carlson